Op dit moment zijn we druk doende om de geschiedenis van boerderij 'Villa Nova' aan de Vegetasscheweg 4 uit te zoeken. We worden hierbij geholpen door Evert Martens, een nazaat van Janus Martens die daar tot 1934 gewoond heeft. Voor de volledige historie zijn we nog op zoek naar iemand die ons iets meer kan vertellen over familie Hermanus Manders die daar later gewoond heeft. Graag zouden we in contact komen met iemand van deze familie.

.