Herman Geurts uit Grave, vrijwilliger bij het BHIC, houdt zich bezig met transcriptie van oude aktes. In het archief kwam hij een akte tegen uit het jaar 1517. (zie foto) Voor het Esters Heem heeft hij deze vertaald. Hieruit komen we een belangrijk feit te weten over de geschiedenis van de Hooge Burcht. Al hoewel het toponiem altijd heeft doen vermoeden dat dit een verwijzing zou zijn naar een grote hoeve, een 'Burcht', hadden we daar tot op heden geen bewijzen voor.

In deze akte uit 1517 wordt echter duidelijk gesproken over: 'een hoeve landt tot Esseren gelegen namentlich van huys en hofstad geheten Die Burcht haldende omtrent vijff mergen landts'.
Deze hoeve had dezelfde eigenaar als 'Hoog Escharen' en hoorde toe aan de Kartuizers uit Vugth. Zie ook Bodemvondsten: Hooge Burcht.