ARCHEOLOGISCH Onderzoek dorpskom

i.v.m. maatregelen wateroverlast

maart 2021


Willem van Esterenweg, 25 maart 2021


Archeologische beleidskaart Gemeente Grave.


Rapport Archeologisch bureauonderzoek riooltracé te Escharen.

In juni 2020 is in opdracht van de gemeente Grave door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek was de voorgenomen vervanging van het riool. Het onderzoeksgebied beslaat de straten de Zanddijk, Molenpad, Korteweg, Willem van Esterenweg, Rondom de Kerk, Lindelaan, Burgemeester Bourbonplein, Meester Bongaardsweg en de Beerschemaasweg. Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Grave heeft het plangebied een hoog archeologische waarde. De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar zal waarschijnlijk tot in het archeologische niveau gaan.

Doel van dit onderzoek was dan ook het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel voor deze locatie. Dit model werd op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische gegevens gevormd. Uit het rapport blijkt dat verschillende gebieden aangemerkt kunnen worden als zijnde van zeer hoge archeologische waarde. Tijdens de graafwerkzaamheden zal dan ook een archeoloog aanwezig zijn om eventueel aangetroffen sporen, structuren of vondsten te beoordelen en te documenteren.

De werkzaamheden starten maandag 22 maart. Wij als EstersHeem zijn erg benieuwd of en welke vondsten er gedaan gaan worden. We hopen dat die gegevens ons nog meer gaan vertellen over de rijke historie van Escharen.

Heeft u interesse dan kunt u hieronder het hele document van Aeres Milieu downloaden. Het rapport geeft een goed verslag van de archeologische waarde en historische achtergrond van Escharen. Ook de kaarten in de bijlage zijn zeker het bestuderen waard.

Middels deze pagina willen we op de hoogte houden van de werkzaamheden.


Archeologisch Bureauonderzoek riooltracé Escharen, Aeres Milieu
PDF – 27,2 MB 290 downloads

Archeologische gegevens Archis.


Werk in uitvoering


In opdracht van BAM Infra B.V. voert EARTH Intergrated Acheology een archeologisch onderzoek uit. Verwacht  wordt dat in nagenoeg de volledige dorpskern een zeer breed spectrum van potentiële perioden zal worden aangesneden. Grofweg geldt dat voor het volledige tracé de mogelijkheid dat resten van het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd (16de tot 19de eeuw) kunnen voorkomen, waarbij de focus ligt op Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Er worden, zeker in de nabijheid van de kerk en het kerkhof, op een dieper niveau resten vanaf de 10de eeuw verwacht. Daarbij zal het gaan om houtbouw/grondsporen en mogelijk graven.
Resten in de vorm van steenbouw/funderingen uit de Nieuwe Tijd worden niet verwacht. De huidige wegen liggen immers op dezelfde plaats als de laatmiddeleeuwse wegen die toen in ons dorp liepen.


Afbeelding 3: Uitsnede minuutplannen 1811-1832 op de hoog- en middelhoog risicogebieden26 maart: Video over het archeologisch onderzoek in Escharen, gemaakt door BAM.


Scherf van een Romeinse dakpan.

Sporen van een waterput.

Laatste vak Willem van Esterenweg.


29 maart: het vierde en  laatste vak van de Willem van Esterenweg.

Gevonden: Sporen van palen, een waterput, een scherf van een Romeinse dakpan,..


Reliëfkaart Escharen


31 maart: Het eerste vak op de Meester Bongaadsweg wordt gegraven.

De bodem is hier door eerdere werkzaamheden echter zo verstoord dat er nagenoeg geen sporen worden aangetroffen.Publicatie Esterse Minipers, april 2021.


Mei 2021

In mei vinden de archeologen voor de huidige kerk restanten van muren. Dit zijn de funderingen van de schuurkerk die hier gestaan heeft. Voor deze kerk is door een schenking van Lodewijk Napoleon in 1809 een kerktoren gebouwd.
Lees hier alles over op de pagina Lodewijk Napoleon bezoekt Escharen.


19 mei: Video werkzaamheden BAM.


22 juli: Video werkzaamheden BAM.