Esters Heem » de Raam » Broeksewielen

Broeksewielen


Klik hier om een tekst te typen.


.



Piet de Wiel , van den Wiel 

zwarte wiel


.

De zo'n tweehonderd jaar geleden na een dijkdoorbraak ontstane wielen in Vogelshoek liggen aan een ringdijk, die de oorspronkelijke Vogelshoek en de aangrenzende polder van Escharen tot 1942 beschermde tegen de hoge waterstanden van de Maas, het overstromen van de lage gronden door de Beerse Overlaat en de stagnerende afvoer van de Graafsche Raam met zijn voedselrijk Peelwater.

Het gaat om een groep van acht wielen. (Broekse Wiel, Zwarte Wiel)

Vijf hiervan hebben nu het karakter van een ven, terwijl de anderen wel hun karakter als diepe van een rivier geïsoleerde kleine wielen hebben behouden.

Het totale gebied aan de Bordscheweg en Fazantenweg beslaat bijna 14 hectare en omvat een afwisseling van waterplassen, een deel van de oude rivierdijk, schrale (rivierduin)graslanden, bos en een open polderlandschap.

Het golvend rivierduinachtig terrein Vogelshoek, ook bekend als "Broekse Wielen", is in 1985 tijdens een ruilverkaveling door Gemeente Grave overgedragen aan Staatsbosbeheer.

.

Polder de Vogelshoek 1850



Er bestaat een landkaart uit 1851 waarop al deze merkstenen zijn aangeven. Deze peilmerkstenen werden in 1827 in de dijken gegraven. Zo konden er hoogte-opgaven van de Beersche Maas gedaan worden naar A.P. (Amsterdams Peil)

Bovenstaande merksteen zit nu, in 2015, nog in een restant van de dijk die lag rondom de Vogelshoek, bij de Broekse Wielen.


Kaart Overlaat Beersche Maas 1829