Esters Heem heeft een aanvraag gedaan via de Raboclubkasactie voor het permanent realiseren van een aantal info-borden in ons dorp. Het betreft plekken die iets over de geschiedenis van Escharen vertellen. In het septembernummer van de Minipers heeft u hierover wellicht al gelezen.

Als u lid bent van de Rabobank krijgt u een stemkaart die te gebruiken is tussen 10 en 25 september. U kunt vijf stemmen uitbrengen, maar mag niet meer dan 2 stemmen aan één project geven. U zou Esters Heem financieel zeer helpen als u twee stemmen geeft aan het project van de Esterse Minipers (onder die vlag hebben wij aangevraagd).

Bij voorbaat hartelijk dank!