Onlangs hebben we een verkoopakte uit het jaar 1676 gevonden. Hierin verkoopt ene Evert Driessen als deken van het St. Anthoniusgilde aan Maria van Baer, weduwe van Joost Vincent, een huis met een ‘plaxken’ land. Het Gilde had dit huis in eigendom gekregen door het overlijden van Huijbert Smits.

Door de vondst van deze aantekening kunnen we weer een stukje geschiedenis van het Gilde invullen.

Hoe oud ons St. Anthonius Abt Gilde is, is niet exact te zeggen, ‘Vele eeuwen oud’ in ieder geval. Bij de brand in 1940 van gildehuis Van Raay is niet alleen al het gildezilver verloren gegaan maar helaas ook alle oude gildeboeken. Bewijzen over de leeftijd van het Gilde vinden we nu slechts sporadisch terug in andere archieven. Zo weten we uit het parochiearchief dat in 1596 de kerk al een altaar had, gewijd aan de Heilige Anthonius.