Raakt Escharen zijn orgel kwijt?

Het monumentale Brammertz-orgel van de H. Lambertuskerk verhuist mogelijk naar Grave. Het orgel heeft te lijden onder tinpest. Een investeringsstop belet het kerkbestuur om in de kerk van Escharen, en dus ook in het orgel, geld te steken. 

De monumentstatus van de kerk is verbonden met de monumentstatus van het orgel. EstersHeem wil duidelijk aangeven een verhuizing te betreuren voor de kerkgeschiedenis van ons dorp. Maar we zijn ook van mening dat dit kostbaar orgel niet verloren mag gaan. We willen daarom graag meedenken over de toekomst van het orgel.

Het parochiebestuur wil een vrijblijvend gesprek met alle parochianen: woensdag 25 april, 20.00 uur, in de foyer van de Elisabethkerk. EsterHeem zal hier dan ook aanwezig zijn.

Meer lezen over 'ons' orgel kan op deze pagina: Parochie H. Lambertus / Kerkorgel