Bewijzen voor nog een watermolen in Escharen.

In 1985 zijn bij het uitgraven van de schaatsvijver in het Raamdal, restanten gevonden van een 12e eeuwse watermolen. Een dermate unieke vondst dat hier verschillende publicaties over verschenen zijn. Door verzanding van de Raam zou deze onderslagmolen buiten werking zijn geraakt. In verschillende archieven zijn we inmiddels aktes tegengekomen uit de jaren 1403 en 1423, die bewijzen dat er ook toen aan de Raam een watermolen stond. Ook in het jaar 1665 wordt er nog gesproken van inkomsten uit 'het gemale te Escharen'. We hopen in de toekomst hierover meer informatie te vinden zodat we ook de locatie van deze watermolen kunnen aanduiden.

Lees meer over de 12e eeuwse watermolen op de pagina Bodemvondsten: Watermolen.