Op onze website verschijnt binnenkort een pagina over 'kasteel', 't Boltshuijs, dat tot 1794 op De Bolt gestaan heeft. In de Minipers van februari 2018 staat hierover al een artikel met een korte vooruitblik. In een akte uit het jaar 1434 is de naam ‘die Bolt’ al te lezen. Of Huize de Bolt daadwerkelijk een kasteel of een versterkt en omgracht huis is geweest, blijft de vraag.

Lees het artikel op pagina: Publicaties: Kasteel op De Bolt.