Plaquette voor Wilhelminaboom uit 1898.

Zoals u wellicht weet heeft het Esters Heem al enige tijd plannen om onze bijzondere Wilhelminaboom te voorzien van een plaquette. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 6 febr. jl. heeft Lokale Partij Grave (LPG) hiervoor een motie ingediend. Deze is aangenomen en dus zal onze lindeboom bij de dorpspomp op het Burg. de Bourdonplein, binnenkort voorzien worden van een plaquette. Hierop zullen de gegevens over deze monumentale boom vermeld worden: Een boom die geplant is in 1898 ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina.