Presentatie website bij 't Esters Uurke'.

De werkgroep Bidprentjes van het Estersheem was woensdag 20 sept. aanwezig bij het Esters Welzijn in het Dorpshuus. Tijdens het 'Esters Uurke' vertelden we de ruim 40 belangstellenden iets over onze nieuwe website. Middels een Powerpoint presentatie en demonstratie van de website werd iedereen op de hoogte gebracht. Ook hadden we ter inzage verschillende mappen met bidprentjes uit ons archief meegebracht. Verschillende personen hebben ons toegezegd thuis eens te kijken of ze nog bidprentjes hebben.

Al met al, ondanks dit gevoelige onderwerp, een gezellige ochtend!