EstersHeem beschikt sinds kort over een flyer.

EstersHeem beschikt sinds kort over een flyer zodat we onze heemkundewerkgroep kunnen promoten en zo nog meer bekendheid hopen te krijgen. Een oproep aan alle lezers om zeker onze website te gaan bekijken. Maar ook een verzoek om fotomateriaal en bv. bidprentjes met ons te delen.