Esters Heem » De Schrijfakker

De Schrijfakker


Boerderij De Schrijfakker, Schrijfakkerweg 14, omstreeks 19 ?Het gebied heette de Schrijfakker. In bovenstaande verkooptake uit 1805 wordt een perceel grond verkocht: 'Nr. 48 en 49- Eene Morgen en 335 Roeden geleegen op den Schrijfakker, met Lust van een Dijk en zijnde belend oost de gemeente, west en noord de gemeene wegen'1878


Wilhelmus Lambertus van Sambeek (1864-1943)

Huberdina Jordens (1857-1935)

.

zomereik