Esters Heem » Wever

Boerderij de Wever

Toen Zanddijk 11, nu Zanddijk 29, 30, 31 en 33.


deWeverFonsBardoel-1.jpeg

De inmiddels verdwenen boerderij De Wever, Zanddijk 11, rond 1965.


De naam 'De Wever' komen we als toponiem voor het eerst tegen in een aantekening uit het jaar 1665 in het Parochiearchief(nr.34). '…1 1/2 morgen land genaamd den Wever, door weduwe van Jacop Rommen aangekocht…'. 

Blijkbaar ging het toen nog enkel om een perceel grond want er wordt niet gesproken over bebouwing.

Dit zien we in 1717 wel gebeuren:

Derisken van Haselbergh, weduwe van Wouter Boijen, heeft geleend van de Lageneste en Angeltjen de Meijer echtelieden een som van twee honderd gulden. Als onderpand een huis en hof samen groot ongeveer anderhalve Hollandse morgen genaamd den Wever, onder Escharen, grenzend aan het erf van Peter Aerts Elemans en Laureijns Lobbrie. 

 

 

Schermafbeelding2018-01-08om144536.jpg

Binnen de gele cirkel, boerderij De Wever op een kaart rond het jaar 1850.Onderstaande afbeelding is aantekening uit het schadeformulier van 1794.

Uit deze gegevens mogen we concluderen dat in 1794 op boerderij de Wever ene Theodorus(Dooris) Hermans woonde. Hij was getrouwd met Maria Raaijmakers. 

Wat we uit de schadelijst verder kunnen opmaken is dat Dooris Hermans waarschijnlijk een bakkerij had. Er staat immers naast een bakkerstrog ook een toonbank op de lijst. Deze bakkerij blijft zeker enkele jaren bestaan, want in een latere akte wordt er gesproken over zijn zoon, Gerardus Hermans, als zijnde bakkersknecht.

DoorisHermansEkopie.jpg

Schepenprotocol Escharen (7040.522)

08-04-1802

Hendrik Geistman en Johanna Schram echtelieden hebben verkocht aan Peter Hermans en Johanna Geurts echtelieden, een huis, put en moeshof, een hof en een hofhuisje, met het bouwland, groes, heggen en houtgrassen, ongeveer een Hollandse morgen groot, genaamd De Wever onder Escharen. Grenzend enerzijds de weduwe Hendrik Poos, anderzijds de smid Anthonij Gerrits, met een einde de Raam en voorlangs de gemeente weg.

Klik hier om een tekst te typen.


Uit een notarieel protocol blijkt dat Willem Hermans, Gerardus Hermans(bakkersknecht), Petronella Hermans, Sibilla Hermans in het jaar 1842 verkopen aan Albertus van der Burgt, smid wonende te Escharen: een huis en erf, bouwland te Escharen sectie G no. 161 en 168 voor f 980,-.


Albertus van der Burgt(1813) was een zoon van Albertus van der Burgt sr. en Johanna Schamp.

Hij trouwde in 1837 met Sebastiana Poos, een dochter van de toenmalige burgemeester, Mathijs Poos.

Albertus was net zoals velen in zijn familie, smid van beroep. Zeer waarschijnlijk heeft hij dan ook bij zijn broer Hendrikus van der Burgt(1821-1878) in de smederij gewerkt.

Deze had zijn winkel en smederij in het pand tegenover de kerk. Zie smederij Van der Burgt.

Albertus krijgt twee dochters; Johanna in 1841 en Gijsbertha Hermina in 1843.

Op 33-jarige leeftijd overlijdt Albert in 1847.

Burgt-Al-vd-1813-1837-b-1.jpeg

Zijn weduwe, Sebastiana, blijft met de twee kinderen op de Wever wonen.

In het kadaster komen we onderstaande minuutplan tegen. Hierop staat aangegeven dat de Wed. A. van der Burgt een nieuwe boerderij bouwt. De reden van sloop en herbouw hebben we niet kunnen achterhalen. Was er sprake geweest van brand of was de boerderij inmiddels bouwvallig geworden?

 

kom1850kopie2.jpg

Op bovenstaand kaartje rond 1850, van de Kerkenhoek van Escharen, zien we de boerderij staan met het kadastnummer 168. Goed te zien is hier dat de boerderij .   aan de weg staat. Op het veldplan van het kadaster uit 1862 hieronder, zien we de oude en de nieuwe situatie. De nieuwe boerderij staat voortaan evenwijdig met de Zanddijk en er wordt tevens een schuur gebouwd. 

 

wever1862.jpg

Herbouw in 1862


In 1866 trouwt dochter Gijsberta Hermina van der Burgt met Joannes Jans. (1838-1909). Joannes is afkomstig van boerderij de Middelbolt. Na hun huwelijk gaan ze op de Zanddijk bij de moeder van Gijsberta, Sebastiana van der Burgt-Poos, inwonen. Het adres is dan Kerkenhoek 147.

Moeder Sebastiana overlijdt op 61-jarige leeftijd in 1872.

Op de Zanddijk worden twee van de dertien kinderen geboren. In 1880 vertrekt dit gezin naar De Hekkens, de boerderij waar later Harry Roelofs gaat wonen. Ze blijken te ruilen want Hendricus Cuppen komt dan van De Hekkens naar de Zanddijk.

 

Burgt-HG-1843-1895-v.jpeg

In 1880 komt Hendricus Cuppen (1818) met zijn vrouw Anna Fransen (1827) op boerderij De Wever wonen. Het gezin heeft dan nog vijf thuiswonende kinderen.

Ze komen van boerderij De Hekkens, Graafschedijk xx.  Hendrikus Cuppen is dan al op leeftijd en hij komt in 1887 te overlijden. Ook drie van zijn kinderen overlijden en weduwe Anna Cuppen-Franssen blijft met een dochter Johanna op de Zanddijk wonen. Wanneer ook Anna in 1896 overlijdt, vertrekt Johanna naar Ravenstein en wordt de boerderij verkocht. 

Bij dit gezin staat volgens het bevolkingsregister in 1887 een kostganger ingeschreven: Christianus van Iersel, molenaar van beroep. Hij komt uit eenzelfde betrekking vanuit Mill naar Escharen. Hij woont hier slechts 1 jaar en gaat dan verder op op de Zanddijk wonen, bij de molen.


In 1897 komen zus Gertruda, Geertrui, van der Hagen (1850) en broer Martinus van der Hagen (1845) op de boerderij wonen. Martinus vertrekt naar Reek en Geertrui overlijdt in 1918. Door haar erfgename wordt de boerderij in oktober 1918 geveild.

Hagen-Ger-1850-1918-b.jpeg

Kopers van de boerderij zijn dan de Gebroeders Geurts. Zij komen mei 1919 hier wonen.

HarryvdLeestPietaenGerardinavdLeest-KerstenmetArnoldenPetrusGeurts.jpg

Klik hier om een tekst te typen.

Geurts-A-1856-1940-b.jpeg

Het gaat hier om de broers: 

Hendrikus Geurts, geb. 1845 

Arnoldus Geurts, geb. 1856

Petrus Paulus Geurts, geb. 1859

Zij zijn zoons van Marten Geurts en Petronella van Kuppeveld. Dit gezin woonde op de Middelbolt, de boerderij van nu Ben Derks, Boltsestraat 2.

Als de vrijgezelle broers naar het dorp verhuizen waren zij de enige kinderen die daar nog woonden. Zij zijn dan al behoorlijk op leeftijd. In het dorp worden de broers de 'Geurtskes' genoemd.

Zij blijven tot hun overlijden hier wonen. Hendrikus overlijdt op 75- jarige leeftijd in 1921. Arnoldus in 1940, hij is dan 83 jaar. En als laatste Petrus, in mei 1941 op 81-jarige leeftijd.

 


Huub (Hubertus Wouterus) van Vugt

De volgende eigenaar van deze boerderij in 1941, is Huub van Vugt (1884-1970) met zijn echtgenote Gerda? Frapon (1883-1968).

Ze woonden eerst aan de Kranenhofschweg, in de boerderij waar voorheen Jan Verstegen woonde. Door de bouw en later voor de uitbreiding van de kazerne moesten ze daar hun woning verlaten. 

Huub van Vugt was 'Eigenaar van een Worstfabriek en Slachthuis' in Grave. Het achterhuis, de stal verhuurde hij vanaf 1946 aan veehandelaar Fons Bardoel. 

In 1947 verhuist Van Vugt naar Grave en verhuurt dan de hele boerderij aan Fons Bardoel.

Hubertus van Vugt & Gerdina Frapon

 

Onderstaande aquarel van de boerderij is gemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog door een onderduiker.

fjwwbnl-public-m-a-m-esteren-qs0tuj-A64BoltHuubvanVugtJanVerstegensloop-1.jpeg

Fons Bardoel en Hanneke van Bommel.

189FonsBardoelopZanddijk11eind1950-1.jpg

Toen Zanddijk 11

 

Fons Bardoel (1914-1975) uit Gassel trouwt in 1944 met de Escharense Hanneke van Bommel (1915-1995). Na hun huwelijk gaan ze inwonen bij de ouders van Hanneke, Martien en Cornelia van Bommel-Paters aan de Graafschedijk ??

Hun oudste dochter Corry, wordt hier geboren.

 

 

Familieportret genomen achter de boerderij rond het jaar 1950: v.l.n.r. 


Klik hier om een tekst te typen.

572familieBardoelmetvlnrdekinderenTiny-1.jpeg

Klik hier om een tekst te typen.


Klik hier om een tekst te typen.


/assets/img/placeholder-select.nl-NL.svg

januari 2018


Escharenwapen-18.png