Esters Heem » Bodemvondsten » Vondsten bij Den Alendonk

Vondsten bij Den Alendonk


 

Tijdens archeologisch onderzoek op de Alendonk (tussen de Estersveldlaan en de Raam) in 1981-1982 is een grote nederzetting aangetroffen met boerderijen, werkplaatsen, schuren, waterputten en begraafplaatsen.

De graven zijn rijk voorzien van bijgiften: aardewerk, ijzeren wapens, kralensnoeren en gouden sieraden.

 

Vanaf de Karolingische tijd werd onder invloed van een sterke bevolkingsgroei het landbouwareaal op de hogere gronden voortdurend uitgebreid.

Bij Escharen, bij Den Alendonk, is in 1982 en 1983 een nederzetting opgegraven die heeft gefunctioneerd tussen circa 700 en 1300.

Hier werden 25 waterputten, enkele gebouwen en een Merovingisch grafveld uit de tweede helft van de 7e eeuw gevonden. De vindplaats lag in de nabijheid van de plaats waar in 1897 een muntschat met Frankische, vroeg- Byzantijnse en Karolingische munten was aangetroffen. Het gros ervan dateerde uit de 5e of 6e eeuw.5

Op meerdere locaties werden bovendien aanwijzingen gevonden voor bewoning in de Merovingische of Karolingische tijd, onder meer een nederzetting uit de 7e eeuw op een oeverwal langs de Maas.  

Het lijkt erop dat men, meer dan bijvoorbeeld in de IJzertijd, de grotere, droge eilanden weer heeft opgezocht in de Vroege Middeleeuwen. Dit fenomeen is bekend uit andere delen van hoog-Nederland. De nederzetting in Escharen is daar exemplarisch voor.